Palliatieve zorgen

Wanneer jij, een familielid of een kennis niet meer kan genezen is dat zwaar om dragen. Hoe ga je een comfortabele laatste tijd tegemoet, wie helpt jou bij de medicatie, wie luistert naar jou en naar de mensen rondom jou, hoe verwerk je alle emoties, welke administratie komt er allemaal bij kijken, wat zijn je rechten? Een belangrijk gegeven is dat je je veilig kan voelen op de plaats waar je afscheid neemt. Voor de meeste mensen is dat thuis, in de vertrouwde omgeving met eigen mensen in de buurt en het leven dat gewoon zijn gangetje gaat rondom je. De kern van palliatieve zorg is dat wij, de zorgverleners er voor jou en je naasten zijn als je ongeneeslijk ziek wordt. We leven mee met jullie verdriet en wanhoop maar moeten ook samen kunnen lachen en blij zijn op gelukkige momenten.

"Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden
als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden."

Palliatieve zorg
Pijnbestrijding en bestrijding van andere onaangename symptomen zijn belangrijk binnen de palliatieve zorgen maar ook opvang en begeleiding bij psychologische, sociale en spirituele problemen zijn erg belangrijk. Als thuisverpleegkundigen zijn we er voor je om samen te bekijken wat de struikelblokken zijn, hoe jij het ziet, wat jouw verwachtingen zijn nu je laatste levensfase is aangebroken. Bij een chronische ziekte kunnen de palliatieve zorgen voor een lange tijd opgestart worden, voor anderen is dit misschien nog maar voor een korte periode. Palliatieve zorg is echter verschillend van terminale zorg waarnaar pas op het laatste moment overgeschakeld wordt rekening houdend met hoe jij dit voor ogen hebt.

Wanneer kan palliatieve zorg opgestart worden?
Palliatieve zorgen kunnen opgestart worden vanaf het moment dat je een diagnose gekregen hebt van een ziekte die je de rest van je leven nog moet meedragen zoals kanker, een chronische ziekte als dementie, COPD, chronische hartziekten, MS, ... In eerste instantie zal de aandacht vooral gaan naar het stabiliseren en afremmen met behoud van functionaliteit en algemeen comfort. In een verdere fase zal er meer aandacht gaan naar comfort en symptoomcontrole waarbij jij en je omgeving centraal zal staan.

 

Vragen hierover?
Neem contact met ons op

<< andere diensten